ROTAX 583, 643, 670

  • Rotax 670 Raceportad
  • 15,5 komp.
  • Twin Pipes
  • Megatron 44:or

Inkl. variator bestycknings
rek. för TRA.


  • Crank Shop stor slid block
  • Custom kolvar
  • Custom foder

Alt. Billet cylindrar eller special portade original av oss.

Inkl. variator bestycknings
rek. för TRA

Kontakta oss för pris!


Cylinderportning
STEG 1 2500:-
STEG 2 4500:-
(Full race) STEG 3 Ring.
(Full race med spec. foder) STEG 4 Ring.
Tunnelportning Block Trail 2000:-
Race 3500:-
Tillbaka