Testcellen

I testcellen står SuperFlow motorbromsbänken. Här utförs Optimering, Utveckling och Effektmätning av motorer. Testcellen har kyl- och ventilationskapacitet för kontinuerlig körning. I SuperFlow bromsbänken har vi möjlighet att mäta och lagra information om bl.a. varvtal, vridmoment, effekt, bränslekonsumtion, bränsle/luftblandning, BFSC-värde, BSAC-värde, BMEP, Lambda, temperatur på motorolja, kylvatten, insugsluft, avgasertemperatur oljetryck och vaccum mm. Optimering i bromsbänk resulterar ofta i en effektökning på 5-20%.